Trúng iPhone 4 cùng Rain

  • Email
  • Album Ảnh

Những sự kiện mới luôn luôn hào hứng và hấp dẫn tại Rain Nightclub Dalat. Và ngày 21/10/2011, những vi khách của Rain lại có một cơ hội may mắn để giành được chiếc iPhone 4 trong chương trình xổ số trúng thưởng.